Nástroje

Nástroje

Nástroje pro strojní obrábění kovů a kompozitů: vrtání, závitování, vystružování, frézování, upínače, speciální plánovací hlavy pro složité obrábění a další sortiment, který naleznete v sekci Produkty.

Řešení

Řešení

Nabízíme zákazníkům řešení pro strojírenskou výrobu. Snažíme se vybírat mezi dodavateli s kvalitními a osvědčenými nástroji, s kterými máme dlouholeté zkušenosti, tak aby byl zákazník spokojený.

Poradenství

Poradenství

Pokud si nevíte rady s výběrem nástroje nebo stroje, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám poradíme. Řešíme i velké projekty a speciální nástroje.

Servis

Servis

Návštěvy u zákazníků, konzultace a dodání zboží s odladěním nástroje přímo na stroji je samozřejmostí.

NextPrev

Dotace na vývoj a výzkum

Nově spolupracujeme s firmou, která se specializuje na zpracování projektů výzkumu a vývoje ve výrobních firmách.

 • Standardně postupujeme tak, že ve firmě zájemce popíšeme činnosti, které se podle této normy dají nazvat vývojem (ať už technologií nebo nových výrobků) a následně je kvantifikujeme.
 • Zaměřujeme se na efektivitu zpracovávaných projektů VaV a tím i na jejich přínos. Přitom dbáme i na to, abychom stěžejní lidi v podniku zbytečně nezatěžovali.
 • Na vybrané projekty pro VaV si necháváme zpracovávat vyjádření autority soudního znalce, které prokazatelně určují, zda splňují podmínky pro zařazení do "Vývojových projektů", či nikoliv.
 • Naše projekty zpracováváme kompletně "na klíč". Touto činností se zabýváme již 9 let a máme 100 % úspěšnost.
 • Dohromady dnes spolupracujeme s více než čtyřmi desítkami výrobních firem a své klienty při kontrole FÚ zaměřené na VaV zastupujeme za spoluúčasti renomovaných právních kanceláří.

  V rámci poradenství v oblasti daňového odpočtu na výzkum a vývoj (VaV) zajišťujeme tyto služby:

 • Vstupní technický audit - identifikace a analýza projektů VaV
 • Vstupní finanční audit - identifikace nákladů na VaV
 • Konzultace a výběr vhodných projektů pro uplatnění odčitatelné položky na VaV
 • Detailní představení pravidel a podmínek využití odčitatelné položky na VaV
 • Vypracování zákonem požadovaného dokumentu Projekt VaV
 • Zpracování interních zpráv – průběžné i závěrečné zprávy z realizace projektů VaV
 • Zjištění souladu výzkumně-vývojových činností a připravovaných projektů s požadavky obsaženými v relevantní legislativě o posouzení, zda činnosti, které klient vykonává, mohou být definovány jako VaV pro účely využití odčitatelné položky, identifikace dalších podporovaných aktivit existující činnosti, u kterých si klient neuvědomuje, že se o VaV dle platné legislativy jedná o:
  • identifikace „ocenitelného prvku novosti“ při řešení projektu
  • identifikace „výzkumné a technické nejistoty“ při řešení projektu
  • posouzení splnění všech zákonných podmínek pro uplatnění odčitatelné položky na VaV
  • posouzení souladu projektu s daňovým poradcem
  • zajištění nezávislého odborného vyjádření znalce z oboru strojírenství
  • identifikace a stanovení vhodných uznatelných nákladů v rámci projektů VaV
  • zhodnocení dosavadního výkaznictví nákladů na VaV
  • posouzení plánovaných VaV nákladů z pohledu zákonných podmínek
  • návrh systému kalkulace a výkaznictví nákladů pro uplatnění odčitatelné položky na VaV
 • Maximalizace a optimalizace odpočtu
 • Doporučení k projektovému managementu (dle zkušeností z finančních kontrol)
 • Zpracování metodiky ke zpracování a evidenci VaV projektů, činnosti jednotlivých pracovníků, vzory dokumentů – vypracování směrnice VaV tak, aby činnosti VaV co nejméně administrativně zatěžovaly řešitele jednotlivých projektů – maximální úspora času na straně vašich zaměstnanců.
 • Vnitrofiremní zaškolení jednotlivých zaměstnanců ohledně směrnic VaV, metodiky a účtování nákladů na VaV
 • Součinnost při řešení problematiky s finančním úřadem
 • Obhajoba technické, finanční i dokumentační správnosti odpočtu na VaV v případě potřeby včetně případného zastoupení ve správním či soudním řízení až do konečného rozhodnutí ve věci
 • Úhrada veškerých vzniklých nákladů souvisejících s obhajobou odpočtu na VaV (nákladů správních a soudních řízení včetně odměn právních zástupců, náklady na znalecké posudky a služby dalších externích poradců a specialistů atp.)
 • Vrácení odměny nebo její poměrné části při zamítnutí nároku na odpočet nebo jeho části správním nebo soudním orgánem
 • Odpovědnost za vzniklou škodu, tedy úhrada vyměřených úroků z prodlení a požadovaného penále

  Pro více informací nebo sjednání schůzky nás neváhejte kontaktovat:

  Rádi Vám odpovíme na info@nareps.cz